Detta är en uråldrig teknik från Ishaya-munkarna som är till för att hela relationer.

Den används en gång om dagen och bör inte ta mer än fem minuter varje gång. Använd tekniken med öppenhet utan förväntningar eller värderingar. Dess verkan kan bli djupgående.

1. Först av allt, sitt bekvämt och slut ögonen. Tillåt dig själv att vara i ett kärleksfullt tillstånd.

2. Minns ett tillfälle då du kände dig älskad. Om du inte kan försätta dig i ett kärleksfullt tillstånd räcker det med ett neutralt tillstånd.

3. Föreställ dig ett rosa ljus av kärlek som strålar ut ur ditt hjärta och omger hela dig.

4. Nu föreställer du dig en kärleksfull bild av dig själv. Bilden kan vara från när som helst i ditt liv. Om du inte kan hitta en kärleksfull bild kan du använda en som är neutral. Om du inte kan se någon bild alls så räcker det att ha intentionen. Placera bilden av dig själv framför det rosa kärleksljuset som omger dig, och föreställ dig hur du täcker bilden av dig själv med det rosa ljuset. När bilden är täckt så släpper du taget om den.

5. Därefter föreställer du dig en kärleksfull bild av varje person i din närmaste familj – mamma, pappa, syskon, barn och så vidare (även om de är avlidna). Täck en person i taget med en sfär av det rosa ljuset, släpp den sedan och fortsätt med nästa person.

6. Föreställ dig nu en bild av någon som du upplever en känslomässig laddning eller ett visst obehag inför. Täck personen med det rosa kärleksljuset och släpp den sedan. Om du upplever det svårt att föreställa dig en kärleksfull bild av personen, se den bara framför dig. Om det känns svårt, föreställ dig personen på längre avstånd och/eller vänd med ansiktet från dig.

7. Tillåt vem som helst att dyka upp, täck dem med det rosa kärleksljuset och släpp taget om dem.

8. Om ingen ytterligare uppdagas, är övningen klar. Du kan öppna dina ögon. Enkelt!

Det gör ingenting om du inte kan visualisera ett rosa kärleksfullt ljus – det viktiga här är att ha intentionen.

När du gör den här övningen, täck vem som än dyker upp med rosa ljus – avvisa inte någon som visar sig. När du en gång gjort det är den personen klar för dagen och behöver inte göras igen.

Du kommer att känna på dig när någon är helt avklarad och inte behöver göras mer i framtiden.

Även om ingen skulle uppdagas framför dig i denna övning, gör den alltid på dig själv oavsett. Låt det ta 5 sekunder.

Det verkar nästan för simpelt för att åstadkomma förändring, inte sant? Men om detta faktiskt skapade förändring, om detta faktiskt helade relationer, skulle du då inte ägna ett par minuter åt detta varje dag?

Så ge det en ärlig chans. Gör det varje dag och var öppen för att se magi.

Denna helande teknik ges ut av Ishayamunkar från The Bright Path. För mer information om meditationerna som lärs ut av The Bright Path, se www.thebrightpath.com.

Ladda ner och dela ...