Te Hangarau Maama Whero

The Pink Light Technique has been used for thousands of years to heal relationships.

It is a simple and powerful way to share love and compassion. It is needed now more than ever.

We encourage you to use the technique every day for five minutes. To use the technique, please find instructions below, or listen to the video.

It takes just a few minutes every day. Yet can have a powerful effect. You don’t need to believe this – just try it.

The Bright Path Ishayas

Te Hangarau Maama Whero

Ko te tikangā nei, he tikangā tino tawhito. No ngā rā o mua tenei tikanga. Ko te kaupapa te whakahauoratanga o ia whanau. Āra, he tikanga hei whakapakiri ai i ngā ahua whakawhanaungatangā. He pai ki te mahi ki tēnei mahi i a rā, i a rā. E rima ngā miniti noa iho, te roa o te whakaharatau. I te wā i ruku ai koe i te mahi nei kia ngāwari ake to wairua. Ko ngā hua, rungā rawa atu, hei puta.

  1. Katia ngā kuaha. Kia tau te wairua. Whakamaumahara i tētahi wā i aroha ai koe.
  2. Pohewatia e koe, tētahi rama aroha, māwhero te tae, e hahana atu ana mai i tō manawa, hei uhiuhi ki a koe.
  3. Kātahi ka aro atu ōu whakaro ki tētahi wā i aroha ai koe. Whakaneke taua whakaahua-a-hinengāro kei mua i te rama māwhero. Ko koe kei waenganui. Ka whakauhiuhia taua whakaahua-a-hinengāro i te rama māwhero. Na, ka oti, ka waihotia.
  4. Rapuhia he whakaahua-a-hinengāro arohatia o ia tangāta o tō whanau, e ora tonu ana, e mate ana, ranei. Āra, ko tō māmā, rātou, ko tō pāpā, ko ōu tamariki. Ka whakauhi i a tangāta, i a tangāta, me te rama māwhero, na, ka whaihotia. Neke atu ki te tangāta kē. Whakamahia ki te katoa, pērā.
  5. Rapuhia he whakaahua-a-hinengāro o tētahi hoariri nāu. Ka whakauwhiuwhi ki a ia me te rama māwhero. Na, ka whaihotia.
  6. Mēnā, ka puta ētahi atu tangata, he pai. Ka whakauwhiuwhi, ki a ratou hoki, me te rama aroha, te rama mawehro. Na, ka waihotia.
  7. Ko te mahi whakamutunga. Whakahokia, ki tētahi whakaahua-a-hinengāro, nāu i aroha ai. Whakauwhiuwhi anō i tō tinana me te rama māwhero. Na, ka waihotia. Tuwhera i ōu whatu.

Ngāwari!!

Mēnā, he uaua kia kite ai i te rama māwhero kaua e mānakanaka. Me mau koe i tō ngakau mahaki noa iho.

Mēnā, he uaua kia rapu ai i te whakaahua-a-hinengāro, o tētahi atu i arohatia ai, ka whakakite i taua tangata e tū ana i mua i koe, noa iho. He pai tēnā.

I te wā i mahi ai koe i te tikangā nei, ahakoa, ko wai ka puta mai i ōu whakaaro, whakauwhiuwhi i a rātou, i te rama māwhero, rama aroha. Kaua e whakarere atu ki a ratou. A te wā ka oti ai koe i tētahi tangāta, kua oti ia i te rā nei. Kaua e mahi anō ki tētahi.

Tērā pea, he tikangā ngāwari ake kia whakaora ai i te ao?  Engāri, mēnā, e rima ngā miniti noa iho, te wā e hauora ai i tō whanau, tērā pea he mahi māu? Na reira, me mahi koe.

PDF

The Pink Light Technique is brought to you by the Ishayas of the Bright Path. We offer a simple meditation technique known as Ishayas’ Ascension, which effortlessly dissolves stress and reveals truth. To discover more about Ascension, please visit www.thebrightpath.com.

You are welcome to share this technique with others so long as you acknowledge the Ishayas of the Bright Path. We are happy to publish translations of the technique in any language. Please contact info@pinklightlove.org.